Urlop okolicznościowy na ślub – najważniejsze informacje

Urlop okolicznościowy to dni wolne od pracy, które dotyczą ślubu lub pogrzebu. Urlop okolicznościowy na ślub = zwolnienie od pracy na czas odpowiedni dla osoby ubiegającej się o wolne dni. Czytając ten artykuł na naszej stronie, która jest związana z tematyką ślubną, dowiesz się o szczegółach urlopu okolicznościowego na ślub:

 • Komu przysługuje urlop na ślub?
 • Jaki jest wymiar urlopu okolicznościowego na wesele?
 • Kiedy można go wykorzystać?
 • Co musisz zrobić, aby go otrzymać?
 • Jak uzupełnić wniosek o urlop na wesele?
 • Czy należy się za urlop wynagrodzenie?

Niestety brat czy siostra nie mogą z tytułu ślubu w swojej rodzinie wziąć urlopu okolicznościowego, o tym też wspomnę poniżej.

Urlop na ślub

Komu przysługuje urlop okolicznościowy na ślub, a kogo nie obowiązuje?

Każdy zatrudniony na umowę o pracę, w ramach mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę może ubiegać się o urlop okolicznościowy. Wynika on z tytułu prawa zapisanego w Kodeksie Pracy.

Nie należy go rozumieć jako urlop wypoczynkowy. Właśnie poza urlopem wypoczynkowym, warto odebrać jeszcze dodatkowo urlop na ślub. Oczywiście Pary Młode wykorzystują go, łącząc oba, dlatego że biorą np. tydzień urlopu przed ślubem i tydzień po ślubie, kiedy ślub odbywa się w sobotę – w dniu wolnym od pracy.

urlop okolicznościowy ślub

Składając wniosek o urlop okolicznościowy na ślub, pracodawca ma obowiązek udzielić zgody na ten urlop

Pracownik musi zobowiązać się dostarczenia w późniejszym czasie aktu zawarcia małżeństwa, aby udokumentować swoją prośbę z tytułu ślubu.

Istotną informacją jest to, że urlop okolicznościowy na ślub przysługuje wymienionym osobom wyżej ze względu na ślub, dzięki któremu zachodzi formalna zmiana według prawa. Musi wywoływać skutki prawne. O urlop okolicznościowy może starać się każda Młoda Para oraz ich rodzice w sytuacji, kiedy ma odbyć się ślub cywilny lub konkordatowy (czyli większość rozumie jako ślub kościelny z podpisaniem dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego).

Nie można składać wniosku o urlop na ślub, kiedy nie przysługuje dzień wolny. A dotyczy to wtedy, gdy zawierany jest sam ślub kościelny (wyznaniowy) lub ślub humanistyczny.

ślub urlop

Urlop okolicznościowy ślub siostry i brata

Nie można starać się o urlop w przynajmniej dwóch przypadkach, kiedy jest się:

 • Rodzeństwem (siostra, brat) Młodej Pary,
 • Dzieckiem Młodej Pary.

Niestety nie można otrzymać urlopu na ślub brata lub siostry, a nawet na ślub swoich rodziców, rodzica. Jeśli ma się ochotę mieć dzień wolny, wtedy należy wziąć go z puli urlopu wypoczynkowego, który należy Ci się w wymiarze adekwatnie do stażu pracy + edukacji.

ślub urlop brata i siostry

Jaki jest wymiar urlopu okolicznościowego na ślub dziecka?

Wymiar urlopu okolicznościowego w zależności od osoby składającej wniosek do swojego pracodawcy jest różny. Wymiar urlopu dla:

 • Pary Młodej na swój ślub to dwa dni,
 • Rodzica na ślub swojego dziecka: syna bądź córki to jeden dzień.

Urlop na własny ślub – kiedy można go wykorzystać?

W przepisach nie znajdziemy dokładnie określonego terminu, w jakim należy wykorzystać urlop okolicznościowy na ślub. Oczywiście decydując się na uzyskanie zgody na urlop, warto wiedzieć, że nie musi on zostać wykorzystany w dniu ślubu, ani dzień przed lub po. Musisz wiedzieć, że należy go połączyć w taki sposób z tą szczególną okazją, aby wynikało, że dotyczy tego konkretnego wydarzenia. Już wytłumaczę Ci poniżej, o co mi chodzi.

Jedni wykorzystują urlop okolicznościowy np. aby mieć po jednym dniu przed i po ślubie w dniu roboczym. Ale warto mieć na uwadze, że możesz wykorzystać go wtenczas, gdy załatwiasz sprawy związane ze ślubem, np.: przymiarka wymarzonej sukni ślubnej, a nawet załatwianie dokumentów związanych ze ślubem: np. salą weselną, czy fotografem ślubnym.

Jeśli jesteś rodzicem Młodej Pary, która bierze ślub w najbliższym czasie, możesz swój urlop okolicznościowy wykorzystać, np. na spotkania w ramach rozdawania zaproszeń ślubnych towarzysząc narzeczonym.

Pieśń na wesele

Jak napisać lub gdzie pobrać wniosek o urlop okolicznościowy? Jak wygląda i co musi być w nim zawarte?

Wniosek o urlop okolicznościowy na ślub możesz napisać samemu lub możesz go pobrać z różnych stron. Jest on dostępny w wersji PDF. Następnie go uzupełnić, pamiętając, że powinien opiewać o poniżej informacje:

 • Dane pracownika ubiegającego się o urlop,
 • Dane pracodawcy tego pracownika,
 • Terminy, którymi jesteś zainteresowana/y jako Para Młoda lub termin, którym zainteresowany jesteś jako rodzic Młodej Pary,
 • Liczba należnych dni (jeden lub dwa),
 • Informacja o podstawie prawnej dotyczącej tej sytuacji: „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 Nr 60, poz. 281 z późn. zm.)”,
 • Zobowiązanie dostarczenia dokumentu poświadczającego zawarcie małżeństwa w tytule prawa, który można uzyskać ze Stanu cywilnego – odpis aktu zawarcia małżeństwa,

Specjalnie dla Ciebie, bo czytasz ten artykuł, stworzyliśmy możliwość pobrania w wersji PDF wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego na swój ślub lub ślub dziecka. Pobierz wniosek o urlop okolicznościowy w formacie PDF.

wniosek wesele

Czy za urlop okolicznościowy należą mi się pieniądze, wynagrodzenie za dni wolne?

Za urlop okolicznościowy na ślub należą Ci się pieniądze, bo jest to urlop udzielany z zachowaniem wynagrodzenia. Wynika to z przepisów prawa. Urlop należy wpisać do listy obecności w terminie podanym we wniosku, w którym ubiegasz się o dzień/dni wolne od pracy.