Co to jest ślub jednostronny w kościele katolickim?

Ślub jednostronny w kościele katolickim to ceremonia ślubna, w której uczestniczą dwie osoby płci przeciwnej. Jeśli tylko marzysz o cudownej ceremonii, to nie myśl, że ślub kościelny nie jest dla Was. Wiele Par w ten sposób rozwiązało tę sytuację i zdecydowało się na kościelny ślub jednostronny. Ale możliwe, że zastanawiasz się, dla kogo jest dedykowany ślub jednostronny i czy Ty możesz należeć do tej grupy? Już wyjaśniam. Możliwe jest kiedy jedno z Was:

 1. Nie przyjęło jeszcze sakramentu Chrztu Świętego,
 2. Przystąpiło do sakramentu Chrztu Świętego, ale osoba ta została wychowana w innej wierze, a może w środowisku ateistycznym,
 3. Jesteście wierzącymi katolikami, lecz narzeczony lub narzeczona nie praktykuje wiary katolickiej,
 4. Jest osobą niewierzącą, a nawet deklaruje ateizm,
 5. Pozostaje w cenzurze kościelnej,
 6. Nieformalnie opuściła kościół katolicki.

Jeśli luba Twojego serca, bądź Twój narzeczony właśnie jest w okolicznościach wymienionych wyżej, to możesz wziąć pod uwagę ślub jednostronny w kościele katolickim i nie rezygnować ze swoich marzeń.

Ślub kościelny jednostronny ma tę zaletę, że może odbyć się podczas tradycyjnej ślubnej mszy świętej. Według prawa możecie tylko w jednej świątyni wstąpić w stan małżeński. Nie możecie mieć ślubu w Twojej wierze w kościele katolickim i drugiego w wierze narzeczonej / narzeczonego, np.: w kościele prawosławnym.

Panna Młoda i ślub jednostronny

Ceremonia ślubna – jednostronny ślub w kościele z rozwodnikiem

Wiele osób zastanawia się, czy można wziąć ślub jednostronny z rozwodnikiem? Jeśli druga osoba jest po rozwodzie w świetle prawa cywilnego, to niestety, ale nie możecie zdecydować się na ślub jednostronny. Wówczas istnieje przeszkoda w zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy Wami. Według kościoła, to małżeństwo nadal istnieje i dopiero śmierć jej/jego partnerki go rozwiąże. Jest możliwość wziąć ślub kościelny z rozwodnikiem, wtedy kiedy zostanie udzielone im unieważnienie / odwołanie ślubu kościelnego.

Czy ślub kościelny z osobą wyznania grekokatolickiego jest możliwy?

Oczywiście. Nie będzie to ślub jednostronny a klasyczny. Ten, który jest Ci znany. Jesteś zdziwiony lub zdziwiona? Wiara greckokatolicka nie wiąże się z innym kościołem. Jest jedną z części tego kościoła, w którym chcesz zawrzeć ślub kościelny. A to dlatego, że wyraża to samo wyznanie, a dodatkowo zachowuje pełną jedność.

Ślub w kościele katolickim z osobą wiary prawosławnej

Połączenie małżeństwem osób wiary katolickiej i prawosławnej jest możliwe? Tak, a także często spotykane w Polsce. Jest to oczywiście legalny związek, ale wymagający spełniania formalności w kilku krokach. Podczas ceremonii obydwoje małżonków mogą przyjąć Komunię Świętą. Jednak osoba należąca do cerkwi prawosławnej uprzednio powinna wyspowiadać się właśnie w niej.

Ślub prawosławny w cerkwi z osobą wyznająca wiarę katolicką

Ta wersja zawarcia małżeństwa też jest dozwolona. Jeśli narzeczona lub narzeczony wyznaje wiarę prawosławną, to możecie zawrzeć Wasz związek w cerkwi. Oczywiście pamiętając, że związek małżeński można zawrzeć w jednym obrządku, także zawierając małżeństwo w cerkwi, nie można drugi raz zawrzeć w kościele katolickim. Oczywiście osoba z wiarą katolicką musi spełnić wyznaczone formalności, a także dostarczyć do cerkwi:

 • Zaświadczenie z USC,
 • Akt Chrztu z kościoła, w którym udzielony został sakrament Chrztu Świętego. Kościół Prawosławny akceptuje Chrzest Święty przyjęty w wierze katolickiej,
 • Zaświadczenie przedślubne, które jasno określa, że zostały odczytane zapowiedzi w rodzinnych parafiach narzeczonych.
Pan Młody i ślub jednostronny

Ślub jednostronny z osobą niewierzącą, czyli ateistą

Ten krok może na samym początku zdziwić każdego, komu się pochwalicie decyzją o zawarciu przez Was obojga małżeństwa. Jeśli oczywiście dopowiecie, że odbędzie się w trakcie tradycyjnej mszy ślubnej w kościele katolickim. Niektórych może nawet zbulwersować ta sytuacja, a w szczególności starsze pokolenie. Kościół katolicki idzie z postępem czasu i zezwala na zawarcie małżeństwa osoby wyznającej wiarę katolicką z osobą niewierzącą. Jednak, aby móc zawrzeć związek małżeński, musi zrealizować kryteria i formalności, które znajdziesz poniżej we wpisie.

Ślub z osobą, która odrzuciła wiarę i dokonała apostazji i formalnie jest apostatą

Ślub jednostronny z osobą, która w swoim życiu przyjęła Chrzest Święty i przez rodziców była wychowana w wierze katolickiej, a w późniejszych latach przestała być osobą praktykującą i ostatecznie nie utożsamia się z wiarą oraz kościołem katolickim, a nawet została apostatą, to taki ślub nadal jest możliwy. Para starająca się o ślub jednostronny powinna przyjrzeć się poniżej zamieszczonym formalnościom i wykonać je.

Jakie są formalności i o jakie dokumenty powinni narzeczeni się postarać, aby móc wstąpić w związek małżeński podczas ślubu jednostronnego w kościele katolickim?

Jeśli marzysz o ślubie kościelnym i jedynym rozwiązaniem jest podjęcie decyzji organizacji ślubu jednostronnego w kościele katolickim, to musisz mieć na uwadze formalności.

 1. Musicie postarać się o dyspensę od biskupa,
 2. Na osobie, która jest niewierząca, spoczywa obowiązek podpisania odpowiedniego dokumentu. Opiewa on na poświadczenie, że nie będzie zakłócać osobie wierzącej w praktykowaniu wiary. Dodatkowo pozwoli wychować wspólne dzieciaki w wierze katolickiej,
 3. Następnie Wasze dokumenty trafią w dłonie biskupa. Po jego decyzji przekonacie się, czy udzieli Wam wspomnianą dyspensę. Przekonacie się, czy będziecie mieć możliwość organizacji ślubu jednostronnego, czy też nie.

Wymagania, o których wspomniałam powyżej, mają kluczowe znaczenie w staraniu się o dyspensę na organizację ślubu kościelnego jednostronnego. Biskup nie udzieli Wam zgody jeśli nie spełnicie warunków, które zostały wypunktowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego, tj.:

 1. Osoba w wierze katolickiej oświadcza, że przez całe życie będzie usuwać niebezpieczeństwo utracenia wiary. Dodatkowo złoży szczere i prawdziwe przyrzeczenie określające, że zrobi wszystko, co w jej sile, aby potomstwo ze związku małżeńskiego przyjęło sakrament Chrztu Świętego. Następnie dzieci zostały wychowane w wierze kościoła katolickiego,
 2. Twoja ukochana lub Twój luby powinna zostać uświadomiona o przyrzeczeniach osoby wiary katolickiej. Powinna być poinformowana odpowiednio wcześniej o treści przyrzeczenia i obowiązku z poprzedniego punktu,
 3. Ty oraz Twój luby / Twoja ukochana powinniście być pouczeni o celach i istotnych przymiotach małżeństwa. Każde z Was nie może ich wykluczać,
 4. Dodatkowymi dokumentami, jakie powinniście dostarczyć, są:
  • Uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim osoby w wierze katolickiej,
  • Do wglądu świadectwo ukończenia katechezy.
ślub jednostronny w kościele Katolickim

Czym różni się ślub jednostronny podczas mszy ślubnej w kościele od ślubu dwóch osób w wierze katolickiej?

 • Druga strona, która wyznaje inną wiarę, bądź jest ateistą, to nie przystępuje do spowiedzi przedślubnych. Podczas mszy nie przyjmuje Komunii Świętej,
 • Druga osoba nie używa podczas mszy ślubnej znaku krzyża,
 • Przysięga małżeńska ma prawie tę samą formę. Jednak osoba w wierze katolickiej mówi ją w całości przed Bogiem, a narzeczony / narzeczona kończy przysięgę przed słowami tyczącymi się do Boga,
 • W mszy ślubnej może uczestniczyć niekatolicki duszpasterz, jednak nie możecie składać przed nim przysięgi, tylko przed kapłanem wiary katolickiej. Nie będzie drugiej przysięgi, np. dla partnera lub Twojej partnerki, bo oni wyznają inną wiarę. Przysięga małżeńska jest ta tradycyjna, którą mówi się w kościele katolickim.

Czy może obyć się ślub jednostronny bez mszy świętej?

Oczywiście, że tak. Ślub kościelny / ślub konkordatowy, ale bez mszy świętej, udziela także ksiądz. Co ciekawe, nie trzeba starać się o pozwolenie od biskupa. Wystarczy rozmowa z duchownym z parafii, w której będzie odbywał się Wasz ślub. Większość nie znając takiej możliwości, podejmuje decyzję o ślubie jednostronnym podczas mszy ślubnej. Ślub bez mszy nawet jeśli zawiera go dwójka katolików, uważany jest za coś ponadprzeciętnego. Jednak należy pamiętać, że każdy może na taki się zdecydować.

Dla kogo przeznaczony jest ślub jednostronny bez mszy świętej, a nawet ślub dwójki katolików bez mszy świętej?

Dla wszystkich, którzy chcą:

 • Celebrować zaślubiny w niewielkim gronie,
 • Nie zamierzają organizować wesela,
 • Wolą przejść do przysięgi małżeńskiej szybciej,
 • Wśród zaproszonych i przybyłych do świątyni gości są wyznawcy innej wiary,
 • Oraz nie chcą „zmuszać” osób, które są innej wiary, do uczestnictwa w ceremonii, której w ogóle nie rozumieją.
zakładanie obrączek ślub jednostronny

Jak wygląda ceremonia zaślubin bez mszy ślubnej podczas ślubu jednostronnego, ale także gdy ślub zawierają dwie osoby wiary katolickiej?

 • Narzeczeni wchodzą do kościoła i zatrzymują się przy klęcznikach przed ołtarzem, czekając na rozpoczęcie ślubnej ceremonii,
 • Kolejnym krokiem są obrzędy wstępne, czyli duchowny pozdrawia ołtarz, robi znak krzyża, a także wita zgromadzonych w świątyni katolickie,
 • Czytana jest liturgia słowa i obowiązkowo jest wygłoszona homilia, podczas której duszpasterz uświadamia:
  • Jakie są powinności małżeńskie,
  • Przekazuje informacje czym jest miłość,
  • Przypomina wartości założenia rodziny,
  • Jeśli ksiądz zna parę, to odnosi się do sytuacji z ich życia, przez co homilia staje się bardziej bliska dla przyszłej pary małżonków.

Jak wygląda przysięga małżeńska podczas ślubu jednostronnego w kościele katolickim?

 • Część najbardziej oficjalna, czyli liturgia zawarcia sakramentu małżeństwa,
 • Ksiądz zadaje pytania do Pary Młodej czy wyrażają dobrowolną zgodę na:
  • wstąpienie w związek małżeński,
  • wolę wytrwania w wierności,
  • gotowość na przyjęcie i wychowanie potomstwa według wiary katolickiej.
 • Przed ślubowaniem sobie cudownych słów w życiu, ksiądz przykrywa stułą Wasze połączone prawe dłonie i przystępuje do podpowiadania treści przysięgi. Chyba że zdecydowaliście mówić ją z pamięci, to tylko daje Wam znak o rozpoczęciu wypowiedzenia przysięgi małżeńskiej,
 • Po jej zakończeniu ksiądz oficjalnie potwierdza zawarcie związku i przejście w stan małżeński słowami: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela…”,
 • Kolejnym krokami są ściągnięcie stuły i pobłogosławienie obrączek, które są dla Was i będziecie je dumnie nosić,
 • Następnie nakładacie sobie nawzajem obrączki na palce serdeczne prawych dłoni, wypowiadając: „[Imię], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. {osoba wierząca dopowiada} W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.,
 • Po powrocie na swoje miejsca następuje modlitwa powszechna wraz z modlitwą nowożeńców, która wypowiada kapłan,
 • Do Komunii Świętej przystępują w pierwszej kolejności nowożeńcy (On lub ona jeśli wyznaje inną wiarę, to przystępuje jeśli może wg przepisów), świadkowie i wszyscy zaproszeni goście,
 • Zakończenie obrzędu ceremonii – Kapłan składa gratulacje i zakańcza ceremonię poprzez błogosławieństwo małżonków i zaproszonych gości.
Panna Młoda zakłada obrączkę

Czy jest możliwość organizacji ślubu kościelnego jednostronnego poza terenem kościoła?

Jeśli marzy Ci się ślub kościelny poza kościołem, to ten temat jest cięższy. Mianowicie musisz pamiętać i wiedzieć, że tylko na taki ślub kościelny mogą zdecydować się pary w szczególnych przypadkach, kiedy druga osoba jest:

 • Umierająca – sakrament małżeństwa z reguły udzielany jest w domu chorego lub szpitalu przy łóżku,
 • Nieochrzczona i nie chce zostać zmuszana do zawarcia małżeństwa w miejscu świętym.

Duszpasterze w kwestii zawierania małżeństw poza kościołem przeważnie są na nie. Ale nie warto rezygnować po pierwszej rozmowie, np. z proboszczem. Warto złożyć prośbę do biskupa diecezjalnego, który może wydać zgodę na ślub w innym miejscu niż kościół. Trzeba na pewno w tej kwestii:

 • Uzbroić się w cierpliwość na oczekiwanie zwrotnej wiadomości, bo czasem może trwać to rok czasu,
 • Warto używać w piśmie najmocniejszych argumentów. Większość duszpasterzy pomysł udzielenia ślubu poza murami kościoła traktuje jako kaprys,
 • Nie warto od razu się poddawać. Skoro ślub kościelny / ślub konkordatowy ma zostać udzielony w miejscu świętym. Warto znaleźć:
  • Poświęconą Kaplicę,
  • Ogrody z ołtarzem, gdzie być może odprawiane są letnie msze święte,
  • Kaplica w górach, która także jest poświęcona.

Ślub zawarty w plenerze w miejscu świętym jest możliwy. W dużej mierze decyzja zależy od kapłana, z którym będziecie przeprowadzać rozmowę na ten temat. Pamiętajcie, że jeśli znajdziecie ciekawe miejsce święte poza terenem Waszych parafii i stanie się obiektem, o którym marzycie, to będziecie potrzebować:

 • Jeśli jest to miejsce świeckie to pozwolenie od biskupa,
 • Jeśli miejsce sakralne to pozwolenie od proboszcza.